W  niedzielę 15 X 2017r. została wybrana Rada Duszpasterska na lata 2017-2022.

Do Rady Duszpasterskiej należą:

Z urzędu:

Ks. Proboszcz Piotr Stelmach

Sławomir Łazarek

Jacek Jaśkiewicz

Jerzy Kwaśnik

Maksymilian Mrzygłód

Z wyboru:

Biskup Michał

Gieracki Aleksander

Burnat Marek

Wójcik Ryszard

Turek Antoni

Gromba Zofia

Krakowski Benedykt