telefon: 14-679-90-03

mail: janowice@diecezja.tarnow.pl

Adres:

Janowice 30
33-115 Janowice


Kościół w Janowicach