Madonna z Lubinki  Galeria

Kaplica – Lubinka

Pierwsza znana nam obecnie wzmianka o Lubince , zwanej wówczas „Lubina” pochodzi z 1402 r. i znajduje się w Księgach ziemskich krakowskich. Lubinka należała w przeszłości do parafii Jodłówka, przemianowanej w 1916 r. na Szczepanowice.

 Od 1 I 1938 r. Lubinka należy do parafii Janowice, w związku z czym nauczanie religii przejął w tym roku ksiądz z Janowic. Po II wojnie światowej religii uczono w szkole, a naukę rozpoczynano i kończono modlitwą. Po kilku latach nabożeństwa na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego przestały być częścią oficjalnych uroczystości szkolnych. W 1961 r. religie usunięto ze szkoły. Uczono jej więc w izbie wynajmowanej u któregoś z mieszkańców aż do wybudowania kaplicy w Lubince w latach 1982-1984 staraniem ks. Eugeniusza Miłosia, proboszcza  w Janowicach – murowanej kaplicy z sala katechetyczną w której odtąd odbywała się katechizacja. Rozporządzeniem władz państwowych z 1990 r. przywrócono naukę religii  w szkole.

W 1990 r. gdy proboszczem parafii Janowice był ks. mgr Marek Usarz, urządzono wnętrze kaplicy i 24 V 1990 r. w święto Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych – kaplicę pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych – poświęcił bp Piotr Bednarczyk, administrator diecezji tarnowskiej po śmierci abpa Jerzego Ablewicza. Odtąd w niedziele i święta jest w niej odprawiana jedna Msza św.

W 1991 r. ks. Usarz został mianowany proboszczem w Łączkach Brzeskich, a proboszczem parafii Janowice został ks. Józef Żurowski (ur. 1955, wyśw. 1980), dotychczasowy wikariusz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowie. 

Źródło:”Szczepanowice nad Dunajcem” ks. Roman Darowski SJ.  Dzieje parafii katolickiej i gminy kalwińskiej.