Ogłoszenia 2020-04-06

Ogłoszenia duszpasterskie – 5 IV 2020r.

  1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, który został ustanowiony w celu przypomnienia wiernym Męki Chrystusa Pana. Celebracje Wielkiego Tygodnia począwszy od dnia dzisiejszego będą miały miejsce bez udziału wiernych zgodnie z zarządzeniem ks. Bpa Ordynariusza. Zachęcam do uczestniczenia w liturgii tych dni poprzez środki społecznego przekazu: radio, telewizję czy internet. W naszej diecezji transmisja będzie przez radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zapraszam do głębszego przeżycia Niedzieli Palmowej. Pomoc mamy na www.diecezja.tarnow.pl.
  2. Od Niedzieli Palmowej do Wielkiej Środy bp Leszek Leszkiewicz będzie głosił w tarnowskiej katedrze rekolekcje przygotowujące nas do świętowania Triduum Paschalnego, transmitowane na falach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz oraz online na stronie Parafii Katedralnej w Tarnowie. Ksiądz Biskup wygłosi homilię na Mszy św. o godz. 10.30 w Niedzielę Palmową oraz w Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i w Wielką Środę o godz. 18.00.
  3. Ks. Biskup prosi wszystkich diecezjan, aby w Wielką Środę wieczorem w swoich domach przeżyli rodzinne nabożeństwo pojednania, w oparciu o przygotowany rytuał. Dostępny jest on na stronie diecezji tarnowskiej www.diecezja.tarnow.pl. W kontekście utrudnionego dostępu do sakramentu pokuty i pojednania, ta wspólna modlitwa pokutna, może być ważnym wydarzeniem na drodze wielkopostnego nawrócenia i przygotowaniem do świętowania męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Spowiedź św. tylko po wcześniejszym umówieniu przez telefon 14 6799003.
  4. W Wielki Czwartek rozpoczyna się Triduum Sacrum – Trzy Święte Dni.

W Wielki Czwartek ks. Biskup zachęca wiernych, by zamiast zwyczajowego nawiedzenia „ciemnicy”, odprawili w gronie rodzinnym tzw. „godzinę świętą”, łącząc się ze Zbawicielem w godzinie Jego konania w Ogrojcu. W tym dniu wspominamy ustanowienie sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.

W Wielki Piątek pamiętajmy o przyozdobieniu krzyży w naszych domach i krzyży przydrożnych. Ponieważ tego dnia można zyskać odpust zupełny za adorację krzyża, ks. Biskup zachęca do odprawienia w domu drogi krzyżowej i modlitwy osobistej, która pozwoli przyjąć owoce Męki Pańskiej. Przypominam, że w Wielki Piątek obowiązuje abstynencja i post ścisły od spożywania pokarmów mięsnych. Abstynencja od pokarmów mięsnych obejmuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. Post ścisły czyli tylko trzykrotny posiłek w ciągu dnia, z których jeden jest do syta, obowiązuje wszystkich pomiędzy 18-tym a 60-tym rokiem życia. Zachęcam rodziców, aby dzieci nie związane jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, wprowadzali stopniowo w autentycznego ducha pokuty.

W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów. Ks. Biskup zachęca, abyśmy nie rezygnowali jednak z przygotowania tradycyjnych pokarmów na stół wielkanocny i dokonajmy obrzędu ich błogosławieństwa przed śniadaniem wielkanocnym. W tym dniu trwajmy w naszych domach w wyciszeniu i skupieniu jednocząc się przez modlitwę z Chrystusem pogrzebanym i udającym się do otchłani, aby wyzwolić swoje dzieci z niewoli grzechu i śmierci. Wszyscy, którzy będą uczestniczyli w celebracji Wigilii Paschalnej za pośrednictwem mediów, proszeni są aby na czas odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych zapalili świece, wspominając, że właśnie przez ten sakrament Chrystus przeprowadził nas ze śmierci do nowego życia.

  1. Są jeszcze do nabycia w kancelarii baranki i paschaliki. Proszę również o składanie produktów do koszy w sklepach naszej parafii, które będą przekazane potrzebującym naszej parafii z okazji Świąt Wielkanocnych.
  2. Wszystkim solenizantom tego tygodnia składam serdeczne życzenia.
  3. Dziękuje bardzo za złożone ofiary na kwiaty mieszkańcom: Gierowej (wszystkie rejony), Zadziela, Górnej Wsi (wszystkie rejony), Lubinki (wszystkie rejony), Domy do Kościoła (wszystkie rejony), Domy nad Szkołą od P. Wójcik do P. Kocik; Lipia, Działy i Kopaliny od P. Nytko do P. Kozioł. Bóg zapłać.
  4. Bardzo proszę o posprzątanie kościoła w Wielką Sobotę. Na godz. 800 proszę: P. Marię Iwaniec, P. Jerzego Chebdę, P. Jadwigę Sikorę i P. Marię Karecką. Proszę nie kupować kwiatów.
  5. W sobotę odbył się pogrzeb śp. Zdzisława Heili z Janowic. Dobry Jezu…